Skip to main content

Skulderplager

Skulderplager er svært utbredt og det er antatt at opp mot 1 av 4 eldre lider av dette. Symptomenes art, intensitet og frekvens varierer mye. Noen opplever merkbart redusert bevegelse andre kun ubehag eller smerte. Årsaken kan ligge i selve skulderregionen, men er ofte påvirket eller skapt av referert smerte fra nerver i rygg og nakke.

Symptomer:

Symptomer varierer fra små ubehag til sterke smerter. Noen opplever en konstant smerte eller ubehag, mens andre kun ved belastning eller bevegelse. En plage i skulderen kan oppstå plutselig eller komme gradvis. Ofte er dette uten kjent årsak. Hvis unormal funksjon og redusert nervetilførsel til skulderen er tilstede over lengre tid kan det også lede til en såkalt frossen skulder (Adhesiv kapsulitt) hvor det blir en betennelse på kapselen rundt skulderleddet. Dette kan være svært smertefullt og resulterer ofte i en langvarig, 1-3 år, kraftig redusert evne til å bevege skulderen.

Årsaker:

For at skulderen skal fungere og holde seg frisk er den avhengig av normal bevegelse av hele skulderregionen. Dette er et samspill mellom selve skulderleddet, skulderbladet og kragebenet. En feilstilling her vil skape et unormalt bevegelsesmønster som gradvis skaper irritasjon og skade på vev i regionen: Brusk, sener, muskler, slimposer og nerver. En feilstilling i ryggsøylen som forstyrrer de delikate nervebanene som sender signaler ut mot skulderen, en såkalt subluksasjon, vil ofte være en underliggende årsak til at ledd i skulderen lettere skyves ut av posisjon ved belastning eller traume. Så enten du har kun en dysfunksjon skulderen eller sammen med en subluksasjon i ryggsøylen, så setter dette scenen for gradvis mer skade på vev i skulder regionen. Effekten ev dette igjen er mer betennelse og plager samt redusert funksjon og bevegelse. Etter hvert vil rupturer på brusk og sener lettere kunne oppstå. Derfor vil ofte vante og normale belastninger kunne plutselig utløse skader og smerter. På engelsk beskriver man ofte dette som: “An accident waiting to happen”.

Samtidig, hvis du ønsker at skulderen skal kunne lege en allerede eksisterende skade er den også avhengig av at bevegelsesmønsteret i skulderen er korrekt samt at den har normale nerveimpulser fra hjernen via ryggsøylen.

Andre vanlige årsaker:

• Dårlig holdning

• Muskulære spenninger

• Repetitive bevegelser

• Forkalkninger

• Slitasje

• Frossen skulder

Undersøkelse:

Ved første konsultasjon gjøres alltid først en grundig og detaljert samtale (sykehistorie) samt klinisk undersøkelse som inkluderer funksjonelle, ortopediske og nevrologiske tester. Det er her man får den viktigste informasjonen på hvilken type assistanse pasienten trenger. Hvis samtalen og tester ikke indikerer en potensiell alvorlig årsak eller skade går man videre med undersøkelser der man kjenner etter funksjonelle feil, som kalles subluksasjoner, i ryggsøylen, skulder og arm. Til slutt vil også en røntgenundersøkelse ofte gjøres. Dette er for å utelukke skade, sykdom og misdannelser samt gi verdifull informasjon leddenes tilstand og nøyaktige posisjon. Dette gir en kvalitetssikring på vår kiropraktiske behandling.

Ved behov vil du også bli henvist ut for videre undersøkelser med bildediagnostikk, som MR eller til spesialist.

Behandling:

En kiropraktors jobb er å finne eksakt hvor potensielle feilstillinger/ subluksasjoner sitter og korrigere de tilbake presist og forsiktig med hendene våre. Ved å korrigere disse vil normal funksjon gjenopprettes og potensielt press på nervebaner, brusk, sener og slimposer vil fjernes. Dette vil legge til rette for at kroppen kan lege seg selv så raskt og presist som mulig. Selve bevegelsen er en kort, presis, lett, men hurtig bevegelse. Meget sjelden vil dette være ubehagelig eller smertefullt, men siden det er en rask bevegelse kan det føles noe overraskende.

Etter normalisering av funksjon i skulder og rygg vil råd om rehabilitering og forbygging bli gitt. I noen tilfeller vil rehabilitering med hjelp av fysioterapi også være nødvendig når normal funksjon og stabilitet av skulderen er oppnådd.

Timebestilling

Bestill time hos Helsfyr Kiropraktor nå.

Plager

Her kan du se alle plagene vi jobber med.

Kontakt oss

Har du spørmål angående våre tjenester?