Skip to main content

Øresus

Øresus eller Tinnitus som den medisinske betegnelsen er defineres som en opplevelse av lyd eller sus som kun du hører uten at det er en reel lyd fra omgivelsene. Dette kan være svært sjenerende. Rapporter antyder at 10-15% av Norges befolkning lider av denne tilstanden. Kun en mindre andel av disse rapporterer en grad som sterkt påvirker deres livskvalitet. Øresus har en økt forekomst hos eldre.

Symptomer:

Lyden kan variere fra en svak pipende lyd, sus, til motorlignende lyder. Noen opplever det i perioder, andre konstant. Intensiteten varierer fra knapt merkbar til sterkt forstyrrende. I sistnevnte tilfeller kan søvn og daglige aktiviteter påvirkes i stor grad noe som kan også ha en selvforsterkende effekt. Noen opplever lyden på ett øre mens andre får symptomer på begge sider. Nedsatt hørsel eller svimmelhet kan også forekomme sammen med øresus.

Årsaker:

Samme symptom kan være forårsaket av flere ulike årsaker. Dette varierer fra bagatellmessige faktorer som ørevoks til skader på det indre øret.

Mulige årsaker kan være:

• Stress og psykologiske lidelser

• Bivirkninger fra medikamenter

• Støyskader og traumer

• Otosklerose: bendannelse i ørebenskjeden

• Høyt blodtrykk

• Blodmangel (Anemi)

En vanlig årsak som ofte overses er forstyrrelser på nerveimpulsene fra hjernen til øret. Dette kan skje når du får en såkalt subluksasjon, et ledd som er blitt skjøvet noe ut av sin normale posisjon. Leddet vil da bevege seg unormalt og forstyrre vevet omkring seg inkludert nervebanene som passerer igjennom det. Subluksasjoner i nakke og kjeve er regionene som oftest er involvert i et slikt syndrom.

Undersøkelse:

Ved første konsultasjon gjøres alltid først en grundig og detaljert samtale (sykehistorie) og klinisk undersøkelse som inkluderer ortopediske og nevrologiske tester etter behov. Det er her man får den viktigste informasjonen og indikatorer på hvilken type assistanse pasienten trenger. Hvis samtalen og tester ikke indikerer skader i øre- nese- halsregionen eller alvorlige sykdomstilstander går man videre med funksjonelle undersøkelser. Her kjenner man etter feilstillinger i ryggsøylen og kjeve som kan forstyrre nervebanene, såkalte subluksasjoner. Til slutt vil også normalt en røntgenundersøkelse gjøres Dette er for å utelukke skade, sykdom og misdannelser samt gi verdifull informasjon om leddenes tilstand og nøyaktige posisjon. Dette gir en kvalitetssikring på vår kiropraktiske behandling.

Ved behov vil du også bli henvist ut for videre undersøkelser med bildediagnostikk, som MR eller til spesialist.

Behandling:

En kiropraktors jobb er å finne eksakt hvor potensielle feilstillinger/ subluksasjoner sitter og korrigere de tilbake presist og forsiktig med hendene våre. Ved å korrigere disse vil normal funksjon gjenopprettes og potensielt press på nervebaner og skiver vil fjernes. Dette vil legge til rette for at kroppen kan lege seg selv så raskt og presist som mulig. Selve bevegelsen er en kort, presis, lett, men hurtig bevegelse. Meget sjelden vil dette være ubehagelig eller smertefullt, men siden det er en rask bevegelse kan det føles noe overraskende.

I noen tilfeller vil det også være nødvendig å følge opp med fastlege eller spesialist under eller etter en behandlingsprosess.

Timebestilling

Bestill time hos Helsfyr Kiropraktor nå.

Plager

Her kan du se alle plagene vi jobber med.

Kontakt oss

Har du spørmål angående våre tjenester?