Skip to main content

Hodepine

Hodepine forekommer i mange ulike former og har derfor mange ulike navn etter som hvilke symptomer de gir. WHO estimerer at halvparten av alle voksne opplever årlige hodepiner. De vanligste formene for hodepine er spenningshodepine, migrene, cervikogen hodepine og klasehodepine. Heldigvis så er årsakene til hodepine sjelden forårsaket av alvorlige sykdomstilstander. En sterk, helt ny type hodepine bør dog alltid undersøkes snarest. Hodepine med lammelser, feber og som kommer etter fylte 50 år bør også undersøkes av lege raskt.

Symptomer:

Personer som opplever samme type hodepine og symptomer vil ofte ha ulike årsaker til plagene. Derfor er det viktig for oss som jobber med hodepinepasienter å ha bevissthet rundt dette. Blant plager en kiropraktor kan hjelpe med så er hodepine blant de vanligste. Kiropraktorer undersøker ryggsøylen og andre ledd for dysfunksjon som kan forstyrre nervesystemet. Dette kalles på vårt fagspråk en subluksasjon. Nyere forskning understøtter også den teorien om nerveforstyrrelser som årsak til de vanligste formene for hodepine. Samtidig, siden årsakene til hodepine og migrene kan være varierte og komplekse, må man se på alle faktorer som påvirker og helheten i pasientens livssituasjon.

Andre årsaker til hodepine kan være:

  • Spenninger i nakke og skulder
  • Dysfunksjon og spenninger i kjeve
  • Hormonell ubalanse. Dette inkluderer eggløsning
  • Medikamenter
  • Stress og uro
  • Søvnproblemer
  • Dårlig kosthold

Undersøkelsen:
Ved første konsultasjon gjøres alltid først en grundig og detaljert samtale (sykehistorie). Deretter gjøres en klinisk undersøkelse som inkluderer nevrologiske og fysiologiske tester etter behov. Det er her man får den viktigste indikatoren på hvilken type assistanse pasienten trenger. Hvis samtalen og tester ikke indikerer en potensielt alvorlig underliggende årsak, går man videre med kiropraktiske undersøkelser. Her kjenner man etter funksjonelle feil, som kalles subluksasjoner, i ryggsøylen, kjeve og skulder. Ved behov vil også henvisning ut for bildediagnostikk, som MR eller til spesialister være nødvendig.

Behandling:
Hvis man da finner potensielle funksjonelle årsaker til hodepinen vil man igangsette behandling og korrigere disse subluksasjonene. Ofte vil vi også ta et røntgenbilde først for å forsikre oss om at leddet korrigeres på en sikker, presis og effektiv måte. Dette vil normalisere bevegelsesmønsteret og via dette avlaste nerver og muskler slik at kroppen har optimale forhold for å kunne lege seg selv.

Timebestilling

Bestill time hos Helsfyr Kiropraktor nå.

Plager

Her kan du se alle plagene vi jobber med.

Kontakt oss

Har du spørmål angående våre tjenester?