Skip to main content

Personvernerklæring:

Helsfyr Kiropraktorklinikk

Hos Helsfyr Kiropraktorklinikk verdsetter vi ditt personvern. Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, jobber vi kontinuerlig for å sikre integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten av dine data. Vi ønsker at du skal være trygg på hvordan vi håndterer din informasjon og forstår hvilke opplysninger vi samler inn og hvorfor. Denne erklæringen gir en klar oversikt over dette.

Før du kjøper og benytter tjenester og produkter fra Helsfyr Kiropraktorklinikk AS avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

COOKIES

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Denne inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Ads) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Din IP-adresse blir også lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

Personopplysninger og ansvar

Behandlingsansvarlig:

Helsfyr Kiropraktorklinikk AS

V/ Lisa Spiteri og Albert Apalvik

Grensesvingen 7, 0661 Oslo

E-post: post@helsfyrkiropraktor.no

Telefon: 22671100

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.

Helsfyr Kiropraktorklinikk AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

Personopplysninger lagres på:

  • servere som driftes av Pro ISP i samarbeid med Responsiv Media AS, og er lokalisert i Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.
  • servere som driftes av Aspit AS, og er lokalisert i Norge

Helsfyr Kiropraktorklinikk AS plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle kan bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene eller andre offentlig tilgjengelige kilder.

Hvorfor og hvilken informasjon samler vi inn?

Ditt forhold til Helsfyr Kiropraktorklinikk vil bestemme hvilken type informasjon vi samler inn. Selv om det er helt frivillig å gi oss opplysningene, er de nødvendige for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester.

Når vi tilbyr behandling:

  • Generelle opplysninger: Navn, adresse, telefon, e-post, personnummer, forsikringsselskap, arbeidsgiver, stilling, timebooking-data, samt navn og din fastlege.
  • Om pasienten er et barn: Navn på foresatte, fødselsdetaljer inkludert svangerskapets varighet, hjelpemidler brukt under fødselen, vekt ved fødsel, lengde, allergier hos pasienten eller mor, tidligere behandlinger av pasienten, mors tidligere fødsler, og annen relevant informasjon foresatte kan bidra med.
  • Helseinformasjon: Hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske funn, røntgenhistorikk, eventuelle røntgenbilder, laboratoriefunn, behandlingshistorikk, legemidler, hjelpetiltak, familiære og sosiale forhold, yrkesskaderelasjon, startdato for eventuelt sykefravær, samt behov for skjerming av medisinske opplysninger ifølge pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 5-1.

Behandlingsgrunnlaget er basert på oppfyllelse av avtalen vi har med deg som pasient (i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og fordi det er nødvendig for helsetjenesteyting (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3).

Journalføring og Personopplysninger

Som del av vår rettslige forpliktelse til å føre journal, registrerer og behandler vi spesifikke personopplysninger. Disse inkluderer pasientens navn, personnummer, adresse, samt essensielle helseopplysninger. Helseopplysningene vi noterer kan omfatte, men er ikke begrenset til, hoveddiagnose, bidiagnose, kliniske observasjoner, røntgenhistorie, røntgenbilder, laboratorieresultater, behandlingsdetaljer, legemiddelbruk, og informasjon om pasientens familiære og sosiale situasjon. Vi noterer også om behandlingen kan være relatert til en yrkesskade, startdatoen for eventuelt sykefravær, og om det er nødvendig å begrense tilgangen til visse medisinske detaljer i tråd med pasient- og brukerrettighetslovens §§ 3-2 og 5-1.

Grunnlaget for slik behandling av data er vår rettslige forpliktelse som beskrevet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, samt behovet for å yte korrekt helsetjeneste i henhold til GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav h jf. nr. 3. Våre rettslige forpliktelser er ytterligere fastsatt i Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Overføring av Personopplysninger til Tredjeparter

Helsfyr Kiropraktorklinikk vil ikke dele dine personopplysninger med andre uten et gyldig og lovlig grunnlag. Dette kan for eksempel være basert på en avtale med deg, som ved henvisninger til spesialister, sending av epikrise til din fastlege, krav om refusjon fra Helfo, eller andre juridiske forpliktelser som krever at vi utleverer slik informasjon.

Dine Rettigheter ved Behandling av Personopplysninger hos Helsfyr Kiropraktorklinikk

Som pasient ved Helsfyr Kiropraktorklinikk, har du rett til å få tilgang til, og eventuelt hente ut, de personopplysningene vi har lagret om deg. Dette inkluderer også din pasientjournal. Det er viktig å merke seg at det er spesifikke regler knyttet til korrigering eller endring av pasientjournaler, som kommer frem av Helsepersonelloven §§ 42-44.

Videre har du rett til å be om begrenset behandling av dine opplysninger, opponere mot behandlingen, og be om dataportabilitet. Det finnes begrensninger i disse rettighetene, og for en dypere forståelse kan du besøke Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å gjøre gjeldende dine rettigheter, vennligst ta kontakt med oss. Våre kontaktdetaljer finner du lenger ned. Vi streber etter å svare deg så raskt som mulig, senest innen en måned.

For å beskytte dine opplysninger, kan vi be deg om å verifisere identiteten din eller gi ytterligere informasjon. Dette sikrer at vi kun deler informasjon med deg, og forhindrer uautorisert tilgang.

Hvis du ønsker, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å kontakte oss direkte.

Oppbevaring og sletting

Helsfyr Kiropraktorklinikk AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Etter endt arbeid/oppdrag vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Konfidensialitet og sikkerhet

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten for opplysninger du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksomme på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Helsfyr Kiropraktorklinikk AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer.

Tredjeparts funksjonalitet og nettsider

Våre produkter og/eller tjenester inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Databehandlere

Vi har underleverandører som drifter nettsidene og kundesystemene våre, og har inngått avtaler om databehandling. Disse avtalene beskriver hvordan personopplysningene skal håndteres av våre underleverandører/databehandlere. Våre databehandleravtaler er skrevet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Helsfyr Kiropraktorklinikk AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende.

Helsfyr Kiropraktorklinikk AS plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i personvernerklæringen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.