Skip to main content

De fleste av oss har opplevd øreverk på et eller annet tidspunkt i vårt liv. For noen kan dette være et sjeldent og kortvarig problem, mens for andre kan det være en gjentagende eller vedvarende plage.

Mens øreverk kan ramme personer i alle aldre, er det spesielt vanlig blant små barn. Barns øretrompet som forbinder mellomøret med baksiden av nesen, er kortere, smalere og mer horisontalt orientert enn hos voksne. Dette kan bidra til at de er mer utsatt for infeksjoner.

Tradisjonelt forbinder vi ofte øreverk med infeksjoner eller blokkering av øret. Men visste du at kiropraktisk behandling, spesielt Gonstead systemet kan være effektiv i å behandle visse former for øreverk? Pasienter som har gjentatte eller hyppige episoder med øreverk uten annen klar medisinsk årsak kan ha en funksjonell årsak til symptomene.

Symptomer:

Øreverk er en generell term som beskriver en følelse av smerte, trykk eller ubehag i øret. Symptomene kan variere i intensitet fra en svak ømhet til sterk smerte. Noen vanlige symptomer inkluderer:

Symptomer:

Øreverk er en generell term som beskriver en følelse av smerte, trykk eller ubehag i øret. Symptomene kan variere i intensitet fra en svak ømhet til sterk smerte. Noen vanlige symptomer inkluderer:

 • Ulike former for smerte i øret
 • Følelse av trykk eller tetthet
 • Nedsatt hørsel
 • Puss eller væske fra øret
 • Feber

Årsaker:

Mulige årsaker som kan trenge undersøkelse hos lege:

 • Akutt mellomørebetennelse (akutt otitis media): Ofte hos småbarn etter en øvre luftveisinfeksjon. Gir raskt utviklende øresmerter, spesielt om natten.
 • Øregangsbetennelse (akutt otitis externa): Skyldes ofte kombinasjon av eksem og infeksjon. Starter med kløe, kan utvikle seg til smerter og væske fra øret.
 • Ørevoks (cerumen): Kan blokkere øregangen og forårsake betennelse. Gir følelse av «dott» i øret og mulig nedsatt hørsel.
 • Fremmedlegeme i øregangen: Vanlig hos småbarn. Ved problemer med fjerning, søk legehjelp for å unngå skader.
 • Hovne lymfeknuter på halsen: Forstørres ved halsinfeksjon og kan gi trykkfølelse og smerte i øret.

Når symptomer som vansker med å svelge, unormalt vekt tap, nedsatt almenntilstand eller blod i øret er til stede sammen med øreverk bør man undersøke dette hos lege snarest!

Vanlige mindre alvorlige årsaker:

 • Mellomørekatarr: Følger gjerne etter forkjølelse. Gir nedsatt hørsel og dottfornemmelse.
 • Trommehinnekatar: Skyldes oftest virus. Gir symptomer som mellomørebetennelse, men uten buende trommehinne.
 • «Kvise» i øregangen: Vanlig hos voksne. Gir øresmerte og ømhet ved berøring.
 • Trykkskade: Oppstår ofte under flyturer eller dykking, spesielt hvis personen er forkjølet.

Smerter i øret kan faktisk også stamme fra andre områder som hode, hals, kjeve eller nakke. Som kiropraktorer ser vi ofte at ledd dysfunksjoner, spesielt i øvre del av nakken og kjeven, kan påvirke eller forsterke øreplager. Dette kan skje når leddene enten direkte irriterer vev omkring øret eller sender smertesignaler mot øret. Nervene, som sender signaler mellom hjernen og kroppen, koordinerer kroppens organer og funksjoner. Hvis nerver blir forstyrret av disse leddene, kan det også føre til funksjonsendringer i deler av øret, som for eksempel øretrompeten (eustachis røret), resulterende i væskeopphopning, trykkfølelse og varierende grader av øreverk.

Smerter i øret kan faktisk også stamme fra andre områder som hode, hals, kjeve eller nakke.

Albert ApalvikHelsfyr Kiropraktorklinikk

Tiltak:

Når underliggende alvorlige årsaker er utelukket gjennom en grundig sykehistorie, undersøkelse og tester, vil en kiropraktor gjøre en detaljert funksjonell analyse av ryggraden, kjeve og evt. andre ledd. Dette kan også inkludere en røntgenanalyse ved behov som gir informasjon for å kunne jobbe med høyeste nøyaktighet og sikkerhet med pasientene våre. Vårt fokus er å finne ut hvor leddene våre ikke fungerer normalt og korrigere disse slik at nerveimpulser igjen kan strømme fritt. På denne måten vil kroppens evne til å koordinere, balansere og lege seg selv optimaliseres.

Mens tradisjonelle metoder for behandling av øreverk fortsatt er viktige og nødvendige i mange tilfeller, gir kiropraktisk behandling, spesielt Gonstead systemet, et alternativ eller supplement for mange pasienter. Ved å adressere den biomekaniske dysfunksjonen som kan bidra til øreverk, kan denne kiropraktiske metoden gi lindring uten behov for medikamenter eller medisinsk intervensjon.

Hvis du eller noen du kjenner opplever øreverk, kan det være verdt å utforske kiropraktisk behandling som en del av din helhetlige tilnærming til helse og velvære.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker en undersøkelse!

Leave a Reply