Skip to main content

Mangel på energi og tretthet kan være et uspesifikt og vagt symptom, men kan samtidig ha stor innvirkning på hvordan vi lever våre liv. Det vil ofte beskrives som slapphet, mangel på overskudd, nedsatt mental og fysisk utholdenhet og redusert evne til å hente seg inn igjen etter anstrengelser.

I dagens hektiske samfunn med konstant utvikling og raske forandringer er det mange som opplever problemer med lite energi. Spesielt i høst og vintermånedene kan det av naturlige årsaker påvirke mange av oss. Det kan variere fra mild kortvarig tretthet til konstant utmattelse. For noen går det så langt at de ikke fungerer i hverdagen hverken fysisk eller psykisk. Symptomer og diagnoser som fatigue, utbrenthet, kronisk utmattelsessyndrom eller ME er idag relativt vanlige og kan ofte ses nedover i aldersgruppene. 10-30% av pasienter som oppsøker helsevesenet i dag oppgir mangel på energi og tretthet som årsak. Her er psykologiske faktorer det vanligste med opptil 60%. Dette kan variere fra stress i hverdagslivet til depresjon og angst. Kroppslig sykdom (somatisk) blir oppdaget hos ca 25% av disse pasientene.

Symptomer:

Sammen med tretthet og utmattelse kommer ofte symptomer som nedstemthet, depresjoner, hypersensitivitet overfor sanseinntrykk, kognitive symptomer, muskel og skjelettplager, søvnproblemer osv. I alvorlige tilfeller kan også svakhet, blodtrykksfall, hjertebank, nevrologiske symptomer, svimmelhet eller uregelmessig tarm og blærefunksjon oppstå.

Årsaker:

Underliggende sykdom bør alltid utelukkes først.

Eksempler på alvorlige tilstander som kan gi tretthet som tidlig symptom:

• Anemi
• Stoffskifte problemer
• Langvarige infeksjoner
• Hjerte og karsykdommer
• Autoimmune sykdommer
• Mage og tarmsykdommer
• Nevrologiske sykdommer
• Kreft

Mangel på energi eller utmattelse kan ha mange årsaker og kan ikke alltid forklares med en diagnose eller underliggende sykdom. I de fleste tilfellene er årsakene sammensatte og relatert til faktorer som:

• Livsstil
• Psykisk helse
• Fysisk belastning
• Stress
• Søvn
• Mosjon
• Ernæring

Ernæringsmessige mangler eller ubalanser i vitamin eller mineral nivåer kan som et eksempel påvirke energi nivåene våre i stor grad. Her er lave vitamin D og B-12 nivåer ofte involvert. En blodprøve hos fastlegen din kan hjelpe deg med å avdekke eventuelle ubalanser.

Tiltak:

Når underliggende sykdom og ubalanser i hormoner eller næringsstoffer er utelukket kan man se videre på hvordan man kan øke energi og overskudd. Se gjerne på hva og hvem i livet ditt som stimulerer deg eller gjør at du merker at du får mindre energi. Mye avhenger selvsagt av hvor på skalaen av tretthet eller utmattelse du er. Noen ganger trenger man faktisk ro og hvile, men andre ganger kan fysisk aktivitet, opplevelser og stimuli være det du trenger. Tenk helhetlig og se over livsstilen din. Balanse er ofte nøkkelen! For eksempel kan trening i moderate nivåer bidra til mer energi, men for mye kan bidra til tretthet og utmattelse. Det samme kan sies om de fleste hovedelementene i livet vårt: det fysiske, psykiske og kjemiske via ting som mat, drikke, medikamenter osv.

Hvor passer kiropraktikk inn i dette?

En kiropraktor en nok for de fleste en de ikke først tenker på når de opplever tretthet og lite energi. Som allerede nevnt er det mange mulige årsaker til slike symptomer og det er ofte sammensatt.

Mange er ikke klar over at nervesystemet og hvordan dette styrer kroppen vår er hovedfokuset vårt når vi jobber med pasienter. Hvordan kroppen din fungerer er hovedsakelig styrt av hjernen og nervesystemet vårt. Dette gjøres via nervesystemet som passerer igjennom ryggsøylen vår. Ryggvirvlene huser ryggmargen og leddene her skaper små åpninger hvor nerverøtter passerer ut til kroppens ulike celler. Via nervene sender og mottar hjernen intelligente signaler som kontinuerlig jobber for å holde kroppen i balanse og optimal tilstand.

Mange er ikke klar over at nervesystemet og hvordan dette styrer kroppen vår er hovedfokuset vårt når vi jobber med pasienter.

Albert ApalvikHelsfyr Kiropraktorklinikk

Ved traumer eller for stor fysisk belastning kan disse virvlene skyes ut av sin normale posisjon. Dette gjør at leddet får en nedsatt evne til å bevege seg og et unormalt bevegelsesmønster oppstår. En slik situasjon leder ofte samtidig til press og forstyrrelse på bl.a. de sensitive nervene som passerer igjennom leddene. Dette kalles for en subluksasjon på kiropraktorers fagspråk. Ledd dysfunksjon eller låsninger blir det også kalt av mange.

Når en slik nevrologisk forstyrrelse oppstår fra ryggen, vil det kunne bidra til ubalanser i kroppen vår. I mange tilfeller bidrar dette også til unormal funksjon av ulike organer og vev. Noen ganger vil ikke smerte og stivhet i ryggen merkes i tidlige faser. Dette kan skje når nervefibre som gir opphav til smerte ikke er påvirket. Kjertler som skjoldbruskkjertelen, binyrer, kjønnskjertler osv. er eksempler på organer som kan bli påvirket av forstyrrelser på nervesystemet. Dette kan igjen som et resultat ha en stor innvirkning på våre energinivåer og vår generelle velvære.

En subluksasjon (ledd dysfunksjon) som påvirker nervebanene våre kan enten ha en spesifikk effekt med et tydelig symptom slik som smerte eller en mer vag og generell effekt på kroppen. Det siste er dog vanligst og her er tretthet, utmattelse og moderate kroppslige plager eksempler på symptomer som kan oppstå. Vårt fokus er å finne ut hvor ryggen ikke fungerer normalt og rette på dette slik at nerveimpulser igjen kan strømme fritt. På denne måten vil kroppens evne til å koordinere, balansere og lege seg selv optimaliseres. Kiropraktorer får veldig ofte tilbakemeldinger fra pasienter som opplever mer fysisk overskudd og mental klarhet når ryggsøylen fungerer slik den skal.

Hvis du opplever problemer med energinivåene dine og andre årsaker er utelukket kan kiropraktikk sammen med en balansert livsstil ha en merkbar positiv effekt!

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker en undersøkelse!

Leave a Reply